نمایشگاه آثار هنری خانم یوروم ، همسر افشین قطبی از فوتبال ایران ،

با حضور جمعی از فوتبالیست ها شامل آقایان کریم باقری ،محسن خلیلی ، پژمان نوری ، آقایی ، امید روانخواه ، شیث رضایی ، محمد نصرتی ، افشین قطبی ، آقای ناصر حجازی ،  ژاکوس اورلین الونگ الونگ ( Jacques Aurelien Elong Elong )  و …

در آتلیه تصویرگران پویا اندیش .