فروش انواع ابزار آلات مجسمه سازی

  • ( گِل کَن – گَچ کَن ) و ابزارهای مینیاتوری مجسمه سازی
  • انواع گِل های مجسمه سازی ، گچ های آلفا و بتا ( گچ گیپس ) ، خمیر مجسمه سازی .
  • انواع چهارچوب های فلزی برای ساخت نقش برجسته ، سیم بُرش و …
  • انواع پایه های چرخان مجسمه سازی .
  • پذیرش طراحی و ساخت انواع  پایه های چرخان مجسمه سازی ، بلند و کوتاه و تولید و ارسال انواع ابزارآلات  مجسمه سازی به سراسر نقاط ایران…

فروش انواع ابزار آلات سفالگری

انواع چرخ سفالگری :

  • پایه کوتاه برقی ، پایه بلند برقی ، پایه بلند پایی و پایه های چرخان بلند و کوتاه
  • تولید انواع ابزارآلات سفالگری
  • پخش انواع گِل سفالگری

 

با ما تماس بگیرید .