فروش انواع ابزار آلات سفالگری و مجسمه سازی

( گِل کَن – گَچ کَن ) و مینیاتوری

انواع گِل های مجسمه سازی ، گچ های آلفا و بتا ( گچ گیپس ) ، خمیر مجسمه سازی ،

انواع چهارچوب های فلزی برای ساخت نقش برجسته ، سیم بُرش و …

پذیرش طراحی و ساخت انواع چرخهای سفالگری و پایه های چرخان ، بلند و کوتاه و تولید انواع ابزارآلات سفالگری و مجسمه سازی از سراسر نقاط ایران…
انواع چرخ سفالگری :

پایه کوتاه برقی ، پایه بلند برقی ، پایه بلند پایی و پایه های چرخان بلند و کوتاه

با ما تماس بگیرید .