آموزش طراحی دستی :
-آموزش کامل راندو و اسکیس
-آموزش پرسپکتیو
از مجموعه آرشیو راندو و اسکیس های هنرجویان ما از نزدیک بازدید کنید.
جهت کسب اطلاعات در خصوص کلاس های راندو و اسکیس با ما تماس بگیرید .
تلفن های تماس : ۰۵ ۰۵ ۵۸ ۲۲ و ۵۸۷ ۵۸۷ ۲۲
آدرس مرکز آموزش تخصصی قالبگیری و تکثیر : تهران – خیابان پاسداران – ابتدای گلستان سوم – ساختمان ۱۲۰ – طبقه دوم – آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش .

اسکیس و راندو

نمونه کارهایی از هنرجویان راندو و اسکیس :