آموزش مجسمه سازی با گل

گل اصطلاحی است که به طیف گسترده ای از مواد از جمله خاک، خاک رس، گچ و یا ترکیبی از آن ها اشاره می شود.
این مواد و یا ترکیبی از آن ها را می توان در مجسمه سازی و پروژه های هنری شامل مجسمه های ایستاده و یا تابلوهای نقش برجسته روی دیوارها مورد استفاده قرار داد.
گِل دارای خواصی ، مشابه خاک رس است اما از دوام خاک رس برای ساختن مجسمه برخوردار نیست.
برای ایجاد یک مجسمه مقاوم باید آن را درون یک قاب سیمی قرار داد.