10 مورد از بهترین مهارت هایی که کودکان می توانند از هنر بیاموزند

1- خلاقیت:

کودکان برای فکر کردن نباید به کسی متکی باشند؛ به عبارتی دیگر، باید به طور مستقل فکر کنند.
این رویکرد، موجب می شود تا کودکان، یک موضوع را از دیدگاه های مختلف و با نگاهی باز مورد بررسی قرار دهند
که این امر در نهایت موجب تمایز آن ها از دیگران خواهد شد.

در یک برنامه هنری، از کودک شما خواسته خواهد شد تا یک متن مونولوگ را به 6 روش مختلف،بخواند،
یک نقاشی بکشد که برگرفته از یک خاطره باشد و آهنگی جدید برای یک قطعه موسیقی، بسازد.

تمرین کردنِ تفکر خلاقانه به کودکان هم در فعالیت های امروزشان و هم در مسیر شغلی آتی آن ها کمک خواهد کرد.
انواع کلاس های آموزشی تصویرگران پویا اندیش مانند سفالگری کودکان ، مجسمه سازی کودکان ، نقاشی و ….  در راستای پرورش خلاقیت کودکان شما تدوین شده است.

kids ND ART - 10 مورد از مهارت هایی که کودکان می توانند از هنر بیاموزند