نحوه ساخت نقش برجسته

نقش برجسته یکی از تکنیک های کارآمد و بسیار زیبا است که از آن برای طرح دادن به سفال های ساده و بدون تزیین استفاده می شود
که در نهایت یک سفال بی نظیر و زیبا ایجاد می شود.
در این روش نقوش برجسته ای روی سفال حکاکی می شود که این نقوش به سفال متصل هستند.
قسمت های حذف شده از سفال و یا اضافه شده به آن نقش بسیار مهمی را در سایه پردازی و نورپردازی منحصربفرد در سفال دارند
که سبب می شوند سفال بسیار چشم نواز و زیبا به نظر برسد و باعث ایجاد عمق های انتزاعی در سفال می گردد.

amoozeshe naghshbarjaste 1 - نحوه ساخت نقش برجسته