آموزش کهنه کاری

کهنه کاری هنری است که به هر شیء رنگ پذیری، رنگ و بوی تاریخی می دهد.
تصور این که بتوان با بازی رنگ ها، در طرح و بافت یک شیء تغییر ایجاد کرد دشوار است.
ولی این امر در کهنه کاری به سادگی قابل انجام می باشد.
ایجاد نمایی از سنگ، آجر، گرانیت، چوب، برنز و هر فلز دیگری بر روی انواع اشیا کاری است که در کهنه کاری انجام می شود.

این اجسام می توانند خاطرات زیادی را برای ما زنده کنند.
شاید آسیب های فیزیکی پایان عمر این وسایل نباشد.
آموزش کهنه کاری شامل کار بر کلیه لوازمی است که تمایل به تغییر آن دارید.
با شرکت در دوره های آموزش پتینه تصویرگران پویا اندیش به سادگی می توانید اشیاء آسیب دیده را به گونه ای آنتیک ترمیم کنید و زندگی دوباره ای به آن دهید.
تغییر در رنگ، بافت و شکل ظاهری کاری است که در کهنه کاری صورت می گیرد و جانی تازه به اشیا می دهد.
کهنه کاری هنر مدرنی است که حس قدمت را در ظروف، مجسمه ها، تابلوها، دیوارها و سقف ها به وجود می آورد.
قدمت به مفهوم ریشه دار بودن در عمق نگاه صاحبنظران است. پتینه هنر کهنه کاری و رنگ و لعاب دادن به اشیا است.