pottery 8 - سفالگری بدون چرخ

سفالگری بدون چرخ

سفالگری بدون چرخ به چند روش انجام می شود و کدامیک رایج تر است؟

روش های مختلف آموزش سفالگری بدون چرخ

در گذشته های دور پیش از اینکه چرخ سفالگری اختراع شود سفالگری بدون چرخ رایج بود .
اولین ظروف سفالی تاریخ با همین روش ساخته شدند.
امروزه نیز از سفالگری بدون چرخ برای ساخت انواع گلدان ها و ظروف زیبای سفالی استفاده می شود.
در سفالگری بدون چرخ با استفاده از حداقل ابزار و لوازم سفالگری ،
سفالگران می توانند آثار هنری بی بدیل و منحصر به فردی خلق نمایند.

هنر سفالگری بدون چرخ می تواند در هر مکانی انجام شود،
و حتماً لازم نیست فضای خاصی را برای به عنوان کارگاه برای این رشته ی هنری در نظر بگیرید.
همین امر موجب می شود سفالگری بدون چرخ نسبت به سفالگری با چرخ طرفداران بیشتری داشته باشد.
سفالگری بدون چرخ برای رسیدن به آرامش و حفظ خونسردی بسیار مفید است.
تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای استرس، اضطراب، افسردگی و دیگر ناهنجاری های روانی هستند،
با روی آوردن به هنر سفالگری می توانند بسیار سریع بر مشکل خود غلبه کرده و آرامش خود را بازیابند.