pottery 8 - سفالگری بدون چرخ

سفالگری بدون چرخ

سفالگری بدون چرخ به چند روش انجام می شود و کدامیک رایج تر است؟

روش های مختلف آموزش سفالگری بدون چرخ

در گذشته های دور پیش از اینکه چرخ سفالگری اختراع شود سفالگری بدون چرخ رایج بود.
اولین ظروف سفالی تاریخ با همین روش ساخته شدند.
امروزه نیز از سفالگری بدون چرخ برای ساخت انواع گلدان ها و ظروف زیبای سفالی استفاده می شود.
در سفالگری بدون چرخ با استفاده از حداقل ابزار و لوازم سفالگری،
سفالگران می توانند آثار هنری بی بدیل و منحصر به فردی خلق نمایند.

هنر سفالگری بدون چرخ می تواند در هر مکانی انجام شود،
و حتماً لازم نیست فضای خاصی را برای به عنوان کارگاه برای این رشته ی هنری در نظر بگیرید.
همین امر موجب می شود سفالگری بدون چرخ نسبت به سفالگری با چرخ طرفداران بیشتری داشته باشد.
سفالگری بدون چرخ برای رسیدن به آرامش و حفظ خونسردی بسیار مفید است.
تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای استرس، اضطراب، افسردگی و دیگر ناهنجاری های روانی هستند،
با روی آوردن به هنر سفالگری می توانند بسیار سریع بر مشکل خود غلبه کرده و آرامش خود را بازیابند.

شما با شرکت در کلاس های آموزش سفالگری تصویرگران پویا اندیش تجربه ساخت سفال با هر سه روش زیر را خواهید داشت.