پتینه روی دیوار

خانه مکان آرامش و استراحت است جایی که در آن تجدید قوا کرده و برای فعالیت مجدد آماده می شویم.
گاهی اوقات فضای خانه یکنواخت می شود و حس و حال سابق را ندارد.
دیدن هر روزه دیوارها و اشیاء دکوراسیون خانه می تواند خسته کننده و تکراری شود.
چاره چیست؟
بدون هیچ تردیدی چاره این مشکل تغییر دکوراسیون منزل است.
برای تغییر دکوراسیون نیازی به صرف هزینه های بسیار زیاد و خرید دوباره لوازم منزل نیست.

patine kari 1 - پتینه روی دیوار