تاریخچه مجسمه سازی

تاریخچه مجسمه سازی ، از دوره پیش از تاریخ ، در طول دوره کلاسیک و سپس دوره گوتیک و از رسانس تا سده ۲۱ ،
پیشینه مجسمه سازی مملو از مجسمه سازان اعجاب انگیزی است .
که در کمال تاسف بسیاری از آنها گمنام ولی بیان بصری ایشان در قالب مجسمه ها همواره به صورت سنگواره مرمری ،
نقش برجسته های سنگی و پیکره های برنزی در کنار ما باقی ماندند .
حتی امروزه در دنیای کنونی ،
می توان قطع به یقین گفت که با رفتن به هر میدانی و هر کلیسایی و یا شهرهای بزرگ و ساختمانهای معروف در جهان،
می توان نمونه هایی بسیاری عالی از هنر مجسمه سازی را ناظر شد .

sculpture history - تاریخچه مجسمه سازی