papiec mache - مجسمه سازی با پاپیه ماشه

مجسمه سازی با پاپیه ماشه

پاپیه ماشه که در زبان انگلیسی به آن paper mache گویند هنری است کهن که ریشه عمیقی در زندگی بشر دارد.
مجسمه سازی با پاپیه ماشه تکنیک جدیدی نیست و کاربردی وسیع دارد.
در این تکنیک همه مواد اولیه را می توان در محیط اطراف و صد البته خانه ها به سادگی پیدا کرد.

پاپیه ماشه چیست؟

پاپیه ماشه زیباترین و جذاب ترین نوع بازیافت کاغذ باطله است که تا کنون دیده اید.
در واقع این تکنیک را می توان از طریق کاغذهای باطله عملی ساخت.
مجسمه سازی با پاپیه ماشه در انواع ظروف کوچک، جعبه ها، قلمدان ها و دیگر کارها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مواد اصلی در این تکنیک هنری، کاغذ باطله مثلاً روزنامه و چسب چوب می باشد.
که هم ارزان و هم در دسترس همگان قرار دارد و برخلاف برخی از کارهای هنری نیازی به صرف هزینه های هنگفت نمی باشد.