چگونه بصورت دیجیتالی در ZBrushCore مجسمه سازی کنیم ؟

چگونه DynaMesh طراحی در فضای سه بُعدی را تسهیل می کند.
ZBrushCore نسخۀ ساده تر شدۀ ZBrush است که بعنوان مقدمۀ طراحی دیجیتالی محسوب می شود.
این برنامه ویژگی های کلیدیِ ZBrush را نیز دارد که کار با آنها بسیار ساده است.
در اینجا ما کارهای مختلفی را در طراحی سه بُعدی با استفاده از ZBrushCore
انجام می دهیم که تاکید اصلی بر روی فرآیند های بخصوص و ویژگی هایی است که به شما کمک می کند بصورت حرفه ای در فضای سه بُعدی کار کنید.

DynaMesh یک فرآیند هوشمند است که موانع فنی در زمان طراحی سه بُعدی را از بین می برد.
مفاهیم محدودی وجود دارند که شاید دربارۀ آنها شنیده باشید مانند چند ضلعی ها،
هندسه، موقعیت شناسی، و غیره که همگی به ساختار شیِ سه بُعدی بر می گردند.
در اغلب موارد وقتی شی در فضای سه بُعدی ویرایش می شود، لازم است بدانید چه تغییراتی رخ می دهد که ساختار را تحت تاثیر قرار می دهد.
DynaMesh به تمامی جنبه های فنی می پردازد و شما را قادر می سازد بر روی شی مورد نظر تمرکز کنید.
می توانید آنرا بعنوان گِلِ دیجیتالی در نظر بگیرید.

شما آنرا فشار می دهید، نرم می کنید، می کشید، و بدون نگرانی از خراب شدن طرح، هر طور که مایلید آنرا شکل می دهید.
اگر شروع به طراحی کردید و طرحتان خراب شد، می توانید با استفاده از DynaMesh
چند ضلعی های متعددی در اختیار داشته باشید که به شما امکان می دهد طرح مورد نظر را بدست آورید.