مدل سازی سر در زیبراش ؛ آموزش طراحی سر کاراکتر در زیبراش

چگونگی ساخت و شکل دهی سرِ شخصیت با استفاده از ZBrush

از ابتدای کار و شکل گیری مفهوم تا رسیدن به طرح نهایی با شما هستیم تا بتوانید
یک شخصیت خیالی بامزه را طراحی کنید و بسازید.
در اینجا با کُره ای با وضوح تصویر پایین DynaMesh شروع کردیم و سر و شانه ها را
با استفاده از قلم موی Move مشخص کردیم.
وقتی کارمان را تمام کردیم، با استفاده از کلید کنترل و کشیدن بر روی صفحه، نقاط مد نظر را ویرایش کردیم.

اجزای صورت

وقتی از شکل نهایی رضایت داشتید، از قلم موی Clay Buildup استفاده کنید تا
شکل های اولیه مانند ابرو، چانه، و فک را طراحی کنید.
بعد از قلم موی Dam Standard استفاده کرده تا مناطقی را برای پلک ها و بینی و دهان ایجاد کنید.
قرار دادن کُره برای چشم ها همیشه تمرین مناسبی است.
در این مورد، قرار دادن منطقه ای مخصوص برای چشم و اختصاص مکانی برای پلک ها بسیار کاربردی می باشد.

زمانیکه طرح نهایی آماده شد، سراغ بینی بروید و با استفاده از قلم موی Move آنرا ویرایش کنید تا به حالت دلخواه برسد.
در صورت لزوم از قلم موی Standard استفاده کنید.
برای دهان، محل مورد نظر را مشخص کنید و با استفاده از ابزار Transpose
دکمه ( w ) را فشار دهید، ابتدای ابزار را معین کرده و بعد بر روی دایرۀ وسط کلیک کنید و آنرا بکشید.
سپس دهان را با قلم مو های Move Topological ، Clay Buildup ، Smooth ، و Standard ویرایش کنید.
گوش ها را با مشخص کردن، کشیدن، و ویرایش نمودن همانند دهان انجام دهید.