چگونه یک شخصیت بازی ویدئویی را در ZBrush خلق کنیم ?

یاد بگیرید که با استفاده از ZBrush ، 3ds Max ، و GoZ یک شخصیت بازی ویدئویی خلق کنید.
در اینجا به فرآیند تشکیل ReY می پردازیم.
در نهایت وقتی چند انیمیشن با ReY ساخته شد، مشخص شد تا چه حد شخصیت زنده و واقعی شده است.
در اینجا برای طراحی شخصیت روی سبک Overwatch تمرکز شده است.

video game - چگونه یک شخصیت بازی ویدئویی را در ZBrush خلق کنیم.