Vassily Kandinsky 2 - آموزش هنر انتزاعی یا آبستره

هنر آبستره چیست

آیا می دانید آبستره یعنی چه ؟ آبستره در لغت به معنای انتزاعی است. هنر انتزاعی یا آبستره در قرن بیستم میلادی شکل گرفت.
این هنر گونه ای از هنر است که طراحی ها و اصول تصویر سازی از زندگی طبیعی را درهم شکسته و فرم و رنگ را به انفجار وا می دارد.
شاید بدون شک بتوان گفت که این هنر ، طراحی هنرمند از آنچه که احساس می کند می باشد.
در این میان به نظر میرسد که آبستره به تصویر کشیدن زندگی واقعی در بهترین حالت نیست،
و گاهی تنها قسمتی از حیات آدمی را بدون پرداختن به جزئیاتش نشانگر است.
هنر آبستره متشکل از سبک سورئالیسم و دادائیسم و کوبیسم و فوویسم است.