نقاشی آبستره

هنر انتزاعی یا آبستره در قرن بیستم میلادی شکل گرفت . این هنر گونه ای از هنر است که طراحی ها و اصول تصویر سازی از زندگی طبیعی را درهم شکسته و فرم و رنگ را به انفجار وا می دارد. شاید بدون شک بتوان گفت که این هنر ، طراحی هنرمند از آنچه که احساس می کند می باشد. در این میان به نظر میرسد که آبستره به تصویر کشیدن زندگی واقعی در بهترین حالت نیست و گاهی تنها قسمتی از حیات آدمی را بدون پرداختن به جزئیاتش نشانگر است . هنر آبستره متشکل از سبک سورئالیسم و دادائیسم و کوبیسم و فوویسم است .