مکتب اکسپرسیونیسم یا حالت گرا
سبکی هنری است که در آن هنرمند به جای پرداختن به واقعیت عینی ، به عواطف ذهنی و اتفاقات درونی خود توجه کرده و آنرا باز نمایی می کند .وی این هدف را با تغییر شکل دادن، اغراق کردن ، بدوی سازی ، پویا نمایی و خشونت گرایی در تصاویرش اجرا می نماید. این مکتب یکی از وسیع ترین حرکت های اواخر قرن ۱۹ میلادی بوده است که بیشتر در دوران قرون وسطی اروپا در آلمان ریشه دوانده بود . ناگفته نماند که هنرمندان اتریشی ، فرانسوی و روس نیز در این جنبش سهیم بودند ؛ که در سالهای قبل از جنگ جهانی اول و در طول جنگ نیز به فعالیت خود ادامه می دادند. این سبک که بخصوص در آلمان و در پاسخ به عواملی همچون اضطراب های همگانی روابط ناموزون انسانی در دنیا و عواطف و احساسات معنوی گم شده ، بوجود آمد ، تاثیرات قابل توجهی از سمبولسیم گرفته بود. تعدادی از هنرمندان نظری همچون ون سان ونگوک ، ادوارد مونش ، جیمز انسور در شکل گیری آن نقش بسزایی داشتند. ایشان نقش موثر خود را با تغییر فرم ها و استفاده از رنگ های درخشان بر پیرامون سبک اکسپرسیونیسم گذاشتند.