آموزش نقاشی اکسپرسیونیسم

مکتب اکسپرسیونیسم یا حالت گرا

نقاشی اکسپرسیونیسم ، سبکی هنری است که در آن هنرمند به جای پرداختن به واقعیت عینی،
به عواطف ذهنی و اتفاقات درونی خود توجه کرده و آنرا باز نمایی می کند.
وی این هدف را با:

 • تغییر شکل دادن
 • اغراق کردن
 • بدوی سازی
 • پویا نمایی
 • و خشونت گرایی در تصاویرش اجرا می نماید.


مکتب اکسپرسیونیسم یکی از وسیع ترین حرکت های اواخر قرن 19 میلادی بوده است،
که بیشتر در دوران قرون وسطی اروپا در آلمان ریشه دوانده بود.
ناگفته نماند که هنرمندان:

 • اتریشی 
 • فرانسوی
 • و روس نیز در این جنبش سهیم بودند؛

که در سالهای قبل از جنگ جهانی اول و در طول جنگ نیز به فعالیت خود ادامه می دادند.
اکسپرسیونیسم که بخصوص در آلمان و در پاسخ به عواملی همچون اضطراب های همگانی،
روابط ناموزون انسانی در دنیا و عواطف و احساسات معنوی گم شده؛ بوجود آمد،
تاثیرات قابل توجهی از سمبولسیم گرفته بود.

هنرمندانی که در شکل گیری اکسپرسیونیسم دخیل بوده اند:

تعدادی از هنرمندان نظری همچون:
ون سان ونگوک،
ادوارد مونش،
جیمز انسور در شکل گیری اکسپرسیونیسم نقش بسزایی داشتند.
آنها، نقش موثر خود را با تغییر فرم ها و استفاده از رنگ های درخشان بر پیرامون سبک اکسپرسیونیسم گذاشتند.

 • james ensor 1 670x375 - آموزش نقاشی اکسپرسیونیسم
 • van gogh 2 640x375 - آموزش نقاشی اکسپرسیونیسم
 • james ensor art 1 - آموزش نقاشی اکسپرسیونیسم