مکتب اکسپرسیونیسم یا حالت گرا

سبکی هنری است که در آن هنرمند به جای پرداختن به واقعیت عینی ،
به عواطف ذهنی و اتفاقات درونی خود توجه کرده و آنرا باز نمایی می کند .
وی این هدف را با تغییر شکل دادن، اغراق کردن ، بدوی سازی ، پویا نمایی و خشونت گرایی در تصاویرش اجرا می نماید.
این مکتب یکی از وسیع ترین حرکت های اواخر قرن ۱۹ میلادی بوده است ،
که بیشتر در دوران قرون وسطی اروپا در آلمان ریشه دوانده بود .
ناگفته نماند که هنرمندان اتریشی ، فرانسوی و روس نیز در این جنبش سهیم بودند ؛
که در سالهای قبل از جنگ جهانی اول و در طول جنگ نیز به فعالیت خود ادامه می دادند.

این سبک که بخصوص در آلمان و در پاسخ به عواملی همچون اضطراب های همگانی ،
روابط ناموزون انسانی در دنیا و عواطف و احساسات معنوی گم شده ؛
بوجود آمد ، تاثیرات قابل توجهی از سمبولسیم گرفته بود.
تعدادی از هنرمندان نظری همچون ون سان ونگوک ، ادوارد مونش ، جیمز انسور در شکل گیری آن نقش بسزایی داشتند.
ایشان نقش موثر خود را با تغییر فرم ها و استفاده از رنگ های درخشان بر پیرامون سبک اکسپرسیونیسم گذاشتند.

  • james ensor 1 670x375 - نقاشی اکسپرسیونیسم
  • van gogh 2 640x375 - نقاشی اکسپرسیونیسم
  • james ensor art 1 - نقاشی اکسپرسیونیسم