پل سزان نقاش کوبیسم

مکتب کوبیسم(میلادی ۱۹۲۲-۱۹۰۷)
آغاز جنبش کوبیسم را می توان در اثر پل سزان در سال ۱۹۰۷ به نام (اتاق پاییز) جستجو کرد . عقیده کلی کوبیست ها بر طرد کردن سنت قدیمی پرسپکتیو یا علم استفاده از مناظر و مزایا بود که از دوره رسانس بر کلیه آثار هنری سایه افکنده بود. این جنبش در واقع سعی داشت به نوعی خاصیت واقعی بودن را از عناصر اثر حذف کند . به این صورت که گاهی اجازه می داد تا عناصر و فیگورها فضایی خالی یا حفره هایی در میانشان باشد ، زمینه کار با خود عناصر تلفیق شوند و یا اشیاء از زوایای متعددی به نظر برسند . از نقاشان بسیار معروف این سبک می توان به (پابلو پیکاسو) و (جرج براکسا) اشاره کرد .
در اثر سزان – اتاق پاییز – استفاده از فرم های هندسی و طبیعت سده شده تاثیر بسیاری بر پیکاسو و براک گذاشت. پیکاسو که در سال ۱۹۰۶ یعنی درست یک سال قبل از شکل گیری این اثر با هنر غیر عربی همانند هنر در اسپانیا و هنر افریقای متاثر از هانری ماتیس آشنا شده بود ، همگی سبب شدند تا پیکاسو جذب استفاده انتزاعی و پیکره های انسانی ساده شده به جای فرم های طبیعی شود .
همچنین عقیده سزان به این بود که پرسپکتیو نوعی خطای دید است که اجازه نمی دهد که بیننده بپذیرد که نقاشی یک امر دو بعدی است. او دوست داشت که فضاهای آثارش را پهن تر جلوه دهد تا سطوح بیشتری به نظر برسند و در نتیجه تاکید بیشتری بر این واقعیت کند که نقاشی و واقعیت با هم تفاوت دارد.