symbolism 1 - آموزش نقاشی سبک سمبولیسم

آموزش نقاشی سمبولیسم

سبک سمبولیسم (1910-1880 میلادی)  

جنبش سمبولیسم در فرانسه و در اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفت.

این جنبش که در تضاد و مقابله با امپرسیونیسم تشکیل شد، به جای پرداختن صرف به واقعیت،
به استفاده از علائم و سمبولها برای تاکید بر مفاهیمی نظیر ترس و عشق و مرگ می پرداخت.
علائمی که هنرمندان آن استفاده می کردند در خطوط (رنگها) و اشکال خلاصه می شد.

هنرمندان سمبولیست بر این باور شدند که تمامی حالات و عواطف و روحیات خود را بر بوم خود آورده
و آثاری که نقاشان از ایدئولوژی و عقاید هنرمند هستند را بوجود بیاورند.
مضامین آنها معمولاً رمزآلود و یا در بیان وحشت، ترس و مرگ و مالیخولیا و شر بوده که البته این هنرمندان در اجرای آثار خود از عرفان مذهبی
، اسطوره های یونان و داستانهای مذهبی در انجیل بهره جستند.
از میان علائم خاصی که این نقاشان مورد استفاده قرار می دادند.
زن سمبول مورد علاقه ایشان بود که بواسطه آن بسیاری از عواطف جهانی شناخته شده را به نمایش در آورند.