symbolism 1 - آموزش نقاشی سبک سمبولیسم

آموزش نقاشی سمبولیسم

سبک سمبولیسم (۱۹۱۰-۱۸۸۰ میلادی)  

جنبش سمبولیسم در فرانسه و در اواخر قرن ۱۹ میلادی شکل گرفت .

این جنبش که در تضاد و مقابله با امپرسیونیسم تشکیل شد ، به جای پرداختن صرف به واقعیت ،
به استفاده از علائم و سمبولها برای تاکید بر مقاهیمی نظیر ترس و عشق و مرگ می پرداخت.
علائمی که هنرمندان آن استفاده می کردند در خطوط (رنگها) و اشکال خلاصه می شد .

هنرمندان سمبولیست بر این باور شدند که تمامی حالات و عواطف و روحیات خود را بر بوم خود آورده
و آثاری که نقاشان از ایدئولوژی و عقاید هنرمند هستند را بوجود بیاورند .
مضامین آنها معمولاً رمزآلود و یا در بیان وحشت ، ترس و مرگ و مالیخولیا و شر بوده که البته این هنرمندان در اجرای آثار خود از عرفان مذهبی
، اسطوره های یونان و داستانهای مذهبی در انجیل بهره جستند .
از میان علائم خاصی که این نقاشان مورد استفاده قرار می دادند .
زن سمبول مورد علاقه ایشان بود که بواسطه آن بسیاری از عواطف جهانی شناخته شده را به نمایش در آورند .