هایپررئالیسم

فتورئالیسم یا هایپررئالیسم یا سوپررئالیسم واژه ای است که به آثار هنرمندانی گفته می شود که ،
آثارشان وابستگی زیادی به عکسهایی دارد که ایشان روی بومهای خود جهت ایجاد تصاویری که از دقت و درستی زیادی برخوردارند قرار می دهند .
معمولا این هنرمندان جهت ارتقا دقت در آثارشان از ایربراش استفاده می کنند.
که معمولا برای رتوش عکسها از آن استفاده می شود .
این نهضت به صورت همزمان با پاپ آرت یا هنر مردمی ، هنر مفهوم یا کانسپچوال آرت و مینیمالیسم به وجود آمد .
در میان اکثریت هنرمندان مرد این مکتب انعکاس ماشین آلات و اشیاء و ابزار صنعتی نظیر کامیون موتور سیکلت و اتومبیل رواج دارد .
سبک هایپررئالیسم مخاطبان بسیار زیادی دارد .
تا جاییکه مورخان هنر از آن به عنوان سبکی پیشگام نام بردند.

Don Eddy - آموزش نقاشی هایپررئالیسم