هایپررئالیسم

فتورئالیسم یا هایپررئالیسم یا سوپررئالیسم واژه ای است که به آثار هنرمندانی گفته می شود که، آثارشان وابستگی زیادی به عکسهایی دارد
که ایشان روی بومهای خود جهت ایجاد تصاویری که از دقت و درستی زیادی برخوردارند قرار می دهند.
معمولا این هنرمندان جهت ارتقا دقت در آثارشان از ایربراش استفاده می کنند.
که معمولا برای رتوش عکسها از آن استفاده می شود.
این نهضت به صورت همزمان با پاپ آرت یا هنر مردمی، هنر مفهوم یا کانسپچوال آرت و مینیمالیسم به وجود آمد.
در میان اکثریت هنرمندان مرد این مکتب انعکاس ماشین آلات و اشیاء و ابزار صنعتی نظیر کامیون موتور سیکلت و اتومبیل رواج دارد.
سبک هایپررئالیسم مخاطبان بسیار زیادی دارد.
تا جاییکه مورخان هنر از آن به عنوان سبکی پیشگام نام بردند.

Don Eddy - آموزش نقاشی هایپررئالیسم