مجسمه سازی فیگوراتیو چیست ؟

یک مجسمه فیگوراتیو ، مجسمه کوچکی است که می تواند نشان دهنده شکل انسان،
خدا و یا حیوان باشد؛ که میتواند واقعی و یا نمادین باشد.
مجسمه های ابتدایی از سنگ یا سفال ساخته شده اند و ورژن های بعدی از سرامیک، فلز، شیشه یا چوب ایجاد شده اند.
رایج ترین مواد برای مجسمه سازی فیگوراتیو ، پورسلین (مواد ساخت ظروف چینی) و انواع سفال است.
هزاران سال است که مجسمه های فیگوراتیو توسط بشر ساخته می شوند.
این مجسمه ها نماد های مذهبی هستند که وقایع و داستان ها را نشان می دهند و
همچنین یادآوری ای بر گذشته هستند و نظرات را نقل می کنند.