ساخت مجسمه حیوانات ، ساخت جوجه تیغی با خاک رس

  • دو توپ گلی به اندازه مساوی با دستتان شکل دهید
  • توپ را در دست چپ تان قرار دهید و انگشت شست راست تان را بر روی وسط توپ فشار دهید تا زیر آن به ضخامت ¼-1/2 برسد .
  • به آرامی از قسمت زیرین توپ همانطور که آنرا می چرخانید با انگشت فشار دهید و به سمت لبه های بالایی ادامه دهید.
    ضخامت لبه ها باید ¼ باشد.